Сахновщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Сахновщинської районної ради Харківської області створена в 1913 році, знаходиться в комунальній власності.

Скорочена назва закладу – Сахновщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1.

Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

64501

Харківська область

Сахновщинський район

смт. Сахновщина,

вул. Полтавська, буд. 14,

телефон 3-19-30, 3-15-80.

Відповідно до рішення ХХІІ сесії Сахновщинської районної ради Харківської області VІIскликання від 09 червня 2017 року «Про оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів Сахновщинського району» змінено назву Сахновщинської гімназії Сахновщинської районної ради Харківської області на Сахновщинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 Сахновщинської районної ради Харківської області з 01 вересня 2017 року.

Юридична особа «Сахновщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Сахновщинської районної ради Харківської області» є правонаступником юридичної особи «Сахновщинська гімназія Сахновщинської районної ради Харківської області».

Загальноосвітній навчальний заклад (далі навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

Засновником навчального закладу є : Сахновщинська районна рада Харківської області.

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинним Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

Структура навчального закладу – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази навчальний заклад організує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямками.

Навчальний заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти Сахновщинської районної державної адміністрації.

У навчальному закладі створюються та функціонують предметні методичні об'єднання вчителів та інші форми методичної роботи, що визначаються наказом по навчальному закладу на навчальний рік.

Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником та здійснюються комунальним закладом охорони здоров’я «Сахновщинська центральна районна лікарня», комунальним закладом охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги»та медичним працівником, який працює у навчальному закладі згідно з штатним розписом.

Взаємовідносини навчального закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Управління навчальним закладом здійснюється засновником – Сахновщинською районною радою Харківської області та відділом освіти Сахновщинської районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

Директор школи призначається і звільняється з посади відділом освіти Сахновщинської райдержадміністрації за погодженням з Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та районною державною адміністрацією. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється відділом освіти Сахновщинської районної державної адміністрації згідно із законодавством.

Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

- учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 21, учнів – 21, батьків і представників громадськості – 21.

Термін їх повноважень становить 3 роки.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, засновник.

Головною функцією зборів є вирішення кардинальних питань всіх сфер життєдіяльності навчального закладу.

У період між загальними зборами діє рада школи.

Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

Кiлькiсть переглядiв: 505

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.