Чому батьки та учні обирають нашу гімназію?

· Це престижно

· Це дотримання встановлених правил та норм поведінки всіма учасниками навчально-виховного процесу

· Це високий рівень педагогічної майстерності викладачів, однаково уважних у роботі до кожного учня

· Це реальна оцінка рівня знань та поведінки дитини

· Це повністю контрольований навчально-виховний процес, де подбають про кожного: проведуть консультації в разі виникнення навчальних проблем, зателефонують, якщо дитина захворіла; повідомлять, якщо виникнуть проблеми з навчанням

· Це комфортне оточення для дитини, можливість реалізувати свої здібності та уподобання


Умови
вступу до гімназії

1. Приймання учнів до 5-11 класів гімназії проводиться у порядку, встановленому Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою Міністерством освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 04.07.2003 № 547/7868.

2. У конкурсному відборі можуть брати участь учні загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від місця проживання, конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

3. Конкурсні випробування проводяться для учнів:

5-х класів з 06 червня по 08 червня 2016р.

5-11 класів з 25 серпня по 30 серпня 2016р.(додаткове конкурсне приймання за наявності вільних місць).

4. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою гімназії.

5. У складі приймальної комісії створюються предметні комісії – з математики, української мови. Голова комісії – директор гімназії або його заступник

6. До участі в конкурсному прийманні до 5-11 класів допускаються учні, які мають достатні та високі показники успішності, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

7. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні гімназії, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через засоби масової інформації – сайта гімназії та районної газети «Колос»

8. До приймальної комісії подаються копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та свідчать про їх навчальні або творчі досягнення. Для учнів, які вступають до 5-го класу гімназії, проводиться конкурсне випробування з математики (письмово)та української мови (письмово).

9. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 6-11 класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць у вищезазначений термін з таких предметів: математика (письмово), українська мова (письмово).

10. Учні, які вступають до 5-11 класів і мають високий рівень знань з усіх навчальних предметів, звільняються від конкурсного випробування і зараховуються до гімназії на основі поданих документів.

11. Учні 5-11 класів, які набрали під час конкурсного випробування з математики 7-12 балів, з української мови 7-12 балів, зараховуються до гімназії .

12. Варіанти письмових завдань для учнів 5-11 класів гімназії розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором гімназії за погодженням з відділом освіти Сахновщинкської райдержадміністрації . Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії та оприлюднюються в день випробування головою приймальної комісії у присутності її членів та вступників.

13. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів.

14. Письмові роботи з усіх предметів тривають по 45 хвилин.

15. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії та оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення всіх його учасників не пізніше, ніж через 3 дні після проведення кожного випробування.

16. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у гімназії протягом року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії.

17. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ–1V етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

18. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

19. Діти, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

20. Для зарахування учнів до гімназії подаються такі документи:

· заява батьків;

· особова справа;

· копія свідоцтва про народження (паспорта);

· свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до нього;

· медична картка встановленого зразка.

23. Діти, які пройшли конкурс і набрали відповідну кількість балів, рекомендовано до зарахування до гімназії на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування дітей до 5-11 класів проводиться до 01.09.2016р.

24. Учні 5-11 класів, які не набрали мінімальну кількість балів з української мови (6 балів), з математики (6 балів) до гімназії не рекомендовані до зарахування.


Наказ № 32 від 07.04.2016 року
"Про створення предметних комісій по прийому конкурсних випробувань до 5-го класу Сахновщинської гімназії"
Завантажити


Розклад конкурсних випробувань для вступу у 5 клас
у 2016 році
Завантажити


Склад приймальної комісії для проведення конкурсних випробувань учнів 5-го класу
Завантажити


Перелік питань з української мови та математики на конкурсні випробування до 5 класу
Завантажити

Кiлькiсть переглядiв: 610

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.