Завдання на 30.03.2020р.:

2-А клас:
1) ЯДС - с.66-67, с.35-37(друкований зошит)
2) Математика - с.183-184 №1-9
3) Літературне читання - с.106, підготувати виразне читання вірша Т.Шевченка "За сонцем хмаронька пливе ..." (можна скористатися інтернетресурсами)
4) Музика - с.82 прочитати, с.83 проплескати ритм, с.86 почитати, с.87 придумати мелодію, проплескати ритм.

2-Б клас:
1) ЯДС - с.66-67, РЗ с. 36-37
2) Математика - с. 183-184 № 1,2,3,4,5,6,9 повторити таблицю множення на 2.
3) Музика - с.82 прочитати, с.83 проплескати ритм, с.86 почитати, с.87 придумати мелодію, проплескати ритм.

3-А клас:
1) Риторика - Листування. Опрацювати с.82-85
2) Українська мова - Розвиток мовлення. Складання тексту опису. "Соняшник". Виконати завдання в зошиті
3) Літературне читання - Підсумок за темою "Т.Шевченко: сторінкижиття і творчрсті". Опрацювати с.140
4) Іноземна мова (англійська) - Впр.4,5 с.113 - читати

3-Б клас:
1) Математика - "Множення двоцифрового чила на одноцифрове" с.126 № 807-812. Д/з № 813, 814, 815
2) Українська мова - с. 125 Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях. Впр.300-302 Д/з Впр.303
3) Літературне читання - с.146-147 читати казку "Пригоди Піноккіо"
4) Іноземна мова (англійська) - Впр.4 с.100 - читати і перекладати.

4-А клас:
1) Українська мова - с.146(правило) Впр.287,288
2) Математика - № 824,825,826
3) Літературне читання - с.156-160
4) Музика - с. 104-107 прочитати, с.126-133 прочитати.

4-Б клас:
1) Українська мова - с.146(правило) Впр.287,288
2) Математика - № 824,825,826
3) Літературне читання - с.156-160
4) Іноземна мова (англійська) - Впр.3 с.127 - письмово

5-А клас:
1) Українська мова - параграф 42, вивчити правила с.179-180, Впр.444,445(письмово)
2) Українська література - Павло Тичина. Прочитати с.194-195. Вірш "Не був ти у наших краях" - читати. Відповідати на питання с.195 4,6,7(письмово)
3) Трудове навчання - продовжити роботу над виготовленням писанки. Повторити види орнаментів у писанкарстві.
4) Математика - № 932,934,936
5) Етика - "Як звертатися до людей. Як вибачитися і пробачати". Д/з Записати в зошиті слова ввічливості.

5-Б клас:
1) Українська мова - с.180-181 вивчити правила, Впр.477,488 - письмово
2) Зарубіжна література - Марина Цвєтаєва. Життєвий та творчий шлях с.220-223(читати)
3) Трудове навчання - продовжити роботу над виготовленням писанки. Повторити види орнаментів у писанкарстві
4) Математика - № 932,934,936

6-А клас:
1) Біологія - "Життєві форми рослин", "Рослинні угрупування" - зробити конспект за параграфами підручника
2) Математика - опрацювати параграф 47. Виконати письмово в робочих зошитах № 1300,1302,1304,1305
3) Інформатика - опрацювати п. 20, ст. 128-132, відповідати на питання ст. 131 (усно).

6-Б клас:
1) Іноземна мова (англійська) - Впр.1 с.180 - письмово
2) Географія - параграфи 51,52, виписати поняття. Дати відповіді на запитання на с.185,190(усно)
3) Українська мова - параграф 52 с.182 (правила). Впр.433,434,435 - письмово.
4) Біологія - Знайти матеріал в інтернеті та ознайомитися: "Значення рослин для людини", "Сільскогосподарскі рослини" (тезами записати в зошиті, навести приклади)
5) Трудове навчання - виготовити тіло ляльки-мотанки
6) Інформатика - опрацювати п. 20, ст. 128-132, відповідати на питання ст. 131 (усно)

7-А клас:
1) Українська мова - "Прийменник як службова частина мови" Впр.454,455
2) Іноземна мова (англійська) - Впр.3 с.173 - письмово
3) Трудове навчання - підготувати ескіз майбутнього виробу (робота з моделями-аналогами)
4) Хімія - параграф 27, Впр.198,199,200
5) Алгебра - №729,733
6) Біологія - параграф 44 прочитати, вивчити терміни
7) Музика - с.140-147 прочитати, прослухати запропоновані твори.

7-Б клас:
1) Трудове навчання - підготувати ескіз майбутнього виробу (робота з моделями-аналогами)
2) Алгебра - параграф 23 "Лінійна функція, її графік та властивості" - законспектувати. Виконати письмово в робочих зошитах № 850,851,854,858,862
3) Історія України - опрацювати параграф 20, вивчити поняття
4) Музика - с.140-147 прочитати, прослухати запропоновані твори.
5) Фізика - завдання в GoogleКлас

8-А клас:
1) Основи здоров'я - параграф 26
2) Хімія - параграф 27 таблиця 10, Впр.8,9
3) Біологія - опрацювати параграф 47, вивчити терміни
4) Алгебра - повторити параграф 20. Самостійна робота №13 на с.221
5) Зарубіжна література - читати с.245-250, усно відповідати на питання с.248,250. Вивчити один вірш напам'ять за за бажанням.
6) Мистецтво - с.146-155 прочитати, відповідати на запитання; с.155 виконати творче завдання на аркуші А-4.

8-Б клас:
1) Географія - параграф 43, прочитати, виписати і вивчити поняття; дати відповіді на запитання на с.222(усно)
2) Алгебра - повторити параграф 20. Самостійна робота №13 с.221
3) Хімія - параграф 27 таблиця 10, Впр.8,9
4) Біологія - опрацювати параграф 47, вивчити терміни
5) Зарубіжна література - історія створення комедії "Міщанин - шляхтич". Тематика і проблема твору с.253-261. Прочитати комедію "Міщанин - шляхтич"

9-А клас:
1) Алгебра - № 16.20;16.22;16.24.
2) Російська мова - Виконати Впр.287,288(усно), Впр. 289 (письмово скласти діалог із десяти реплік)
3) Іноземна мова (англійська) - виконати Впр.1 с.168; Впр.2 с.168 (в тестовій формі)
4) Історія України - параграф 27 п.1,2 вивчити поняття
5) Інформатика - опрацювати п. 38, ст. 212-217, впр. 38, відповідати на питання ст. 215-216.
6) Фізика - завдання в GoogleКлас

9-Б клас:
1) Географія - прочитати параграф 39, виписати головне про види транспорту світу; дати відпвіді на запитання на с.191(усно)
2) Українська мова - вивчити параграф 32, виконати Впр.2,3,4 - письмово
3) Українська література - опрацювати теоретичний матеріал с.194-195, прочитати поему "Кавказ"
4) Іноземна мова (англійська) - виконати Впр.1 с.168; Впр.2 с.168 (в тестовій формі)
5) Фізика - завдання в GoogleКлас

10 клас:
1) Іноземна мова (англійська) - вивчити слова с.198, виконати Впр.3с.198, Впр.4с.200(в тестовій формі)
2) Українська мова - "Займенник як частина мови" параграф 45 Впр.386 - підкреслити займенники; Впр.388.
3) Історія України - повторити параграфи 23-25
4) Українська література - Леся Українка "Касандра" (прочитати)
5) Алгебра - № 26.17; 26.18; 26.19; 26.20.
6) Фізика - завдання в GoogleКлас

11 клас:
1) Українська мова - "Дієприкметник. Дієприслівник" Тест ЗНО с.102-105
2) Українська література - повторити творчість Івана Карпенко-Карого "Мартин Боруля"
3) Хімія - параграф 31, Впр.252,254
4) Історія України - опрацювати параграф 26, запитання 1-7 на с.224
5) Інформатика - опрацювати презентацію "Основні захисні механізми, що реалізуються в рамках різних заходів і засобів захисту".

Завдання на 31.03.2020р.:

2-А клас:

2-Б клас:
1) ЯДС - с.68-71 РЗ с.38-39
2) Математика - с.184-186 №1-9, вивчити правила, повторити табличку множення числа 2.
3) Українська мова - с.110 Впр.1-5, повторити правила с.56,74,88,100,105
4) Літературне читання - с.107 (вивчити напам'ять один вірш)

3-А клас:
1) Математика - № 879-883. Д/з № 884,885,886
2) Природознавство - "Ланцюги живлення". Практична робота: складання ланцюгів живлення, виконати завдання в зошиті. Д/з Опроацювати с.128-129
3) Музика - с.116-117 - перевір свої знання
4) Інформатика - опрацювати презентацію "Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Змінювання та вдосконалення текстів".

3-Б клас:
1) Природознавство - "Гриби їстівнв та отруйні" с.123. Практичне завдання с.125
2) Математика - "Розподільний закон множення" с.127 №816-821. Д/з № 822,823, вивчити правило.
3) Літературне читання - Карло Коллоді "Пригоди Піноккіо". Уривок із казки напам'ять (30-35 слів) (за бажанням любий уривок)
4) Музика - с.116-117 - перевір свої знання
5) Інформатика - опрацювати презентацію "Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Змінювання та вдосконалення текстів".

4-А клас:
1) Українська мова - с.148 Впр.291,292
2) Математика - №830,832,833
3) Літературне читання - с.161-164
4) Природознавство - с.121-124, зошит
5) Іноземна мова (англійська) - Впр. 3 с.129 - читати

4-Б клас:
1) Українська мова - с.148 Впр.291,292
2) Математика - №830,832,833
3) Літературне читання - с.161-164
4) Природознавство - с.121-124, зошит

5-А клас:
1) Зарубіжна література - Марина Цвєтаєва. Життєвий та творчий шлях с.220-223
2) Математика - № 940,942,946
3) Іноземна мова (англійська) - РЗ Впр.1,2 с.71
4) Трудове навчання - продовжити роботу над виготовленням писанки. Повторити види орнаментів у писанкарстві.

5-Б клас:
1) Математика - № 940,942,946
2) Історія України - параграф 23, запитання 1,3 на с.164 усно
3) Українська мова - Впр.449,450,451 - письмово
4) Українська література - с.194-198 (читати усно відповідати на запитання)
5) Іноземна мова (англійська) - РЗ Впр.1,2 с.71
6) Трудове навчання - продовжити роботу над виготовленням писанки. Повторити види орнаментів у писанкарстві.

6-А клас:
1) Математика - повторити параграф 47. Виконати письмово в робочих зошитах №1307,1308,1309,1310
2) Зарубіжна література - Р.Бернс "Моє серце в верховинні" вивчити напам'ять
3) Українська мова - параграф 54 "Числівник як частина мови" Впр.449,451,455
4) Історія - опрацювати параграф 46 п.1,2, виписати реформи Діоклетіана
5) Іноземна мова (англійська) - Впр.5 с.166 - читати

6-Б клас:
1) Українська мова - Впр.436,438 - письмово; Впр.437,439 - усно
2) Математика - повторити параграф 47. Виконати письмово в зошитах № 1300,1302,1304,1305
3) Трудове навчання - виготовити тіло ляльки-мотанки
4) Історія - опрацювати параграф 46, п.1,2, виписати реформи Діоклетіана
5) Основи здоров'я - опрацювати параграф 28

7-А клас:
1) Геометрія - параграф 20 с.159, № 512,513,516
2) Українська мова - "Уживання прийменників" Впр.456,458,459
3) Географія - прочитати параграфи 49,50, дати відповіді на запитання с.195,198 - усно. Знайти на карті об'єкти с.195,198
4) Українська література - читати с.229-235, усно аналізувати вірші і виконати завдання на с.232-234
5) Фізика - завдання в GoogleКлас

7-Б клас:
1) Біологія - параграфи 45,46 прочитати, вивчити терміни
2) Українська література - читатис.229-235, усно аналізувати вірші і виконати завдання на с.232-234
3) Геометрія - параграфи 20,21. Виконати письмово в робочих зошитах № 557,558,559
4) Іноземна мова (англійська) - Впр.3 нас.173 - письмово
5) Географія - прочитати параграфи 49,50, дати відповіді на запитання с.195,198 - усно. Знайти на карті об'єкти с.195,198

8-А клас:
1) Російська мова - усно виконати Впр. 200,201,203,204 на с.72-75; письмово виконати Впр.206
2) Зарубіжна література - письмово скласти конспект (10-15 тез) статті підручника с.250-255; усно відповідати на питання с.255
3) Географія - прочитати параграф 45, виписати і вивчити поняття; дати відповіді на запитання с.233 - усно
4) Історія України - параграф 32 с.252, завдання 3,4 п.1-3
5) Українська мова - параграф 32 с.200-201 (правила); Впр.351(усно), Впр.352,353(письмово)
6) Інформатика - опрацювати п. 33 ст. 163-166, впр. 33, відповідати на питання ст. 165-166 (усно)

8-Б клас:
1) Трудове навчання - продовжити роботу над виготовленням шарфа
2) Іноземна мова (англійська) - Впр.3с.142 - читати і перекладати; Впр.4 с.143 - виконати
3) Історія України - опрацювати параграф 25 п.5-8, підготувати повідомлення про один із напрямків науки, культури
4) Харківщинознавство - опрацювати параграф 24
5) Українська мова - с.206, виконати вправи 366,367 - письмово
6) Українська література - повість-казку "Місце для дракона" дочитати. Дати відповіді на запитання 1,12 с.270,276
7) Інформатика - опрацювати п. 33 ст. 163-166, впр. 33, відповідати на питання ст. 165-166 (усно)

9-А клас:
1) Основи здоров'я - опрацювати параграф 26
2) Біологія - "Неклітинні форми життя, віруси" - знайти інформацію в інтернеті (записати тезами в зошит, навести приклади вірусів)
3) Геометрія - № 563,564,566,568
4) Історія України - параграф 28 п.3,4 виконати завдання 2,3,4 с.238 (в зошиті)
5) Фізика - завдання в GoogleКлас

9-Б клас:
1) Російська мова - виконати Впр.287,288(усно); Впр.289 (письмово скласти діалог із десяти реплік)
2) Біологія - "Неклітинні форми життя, віруси" - знайти інформацію в інтернеті (записати тезами в зошит, навести приклади вірусів)
3) Геометрія - №563,564,568
4) Зарубіжна література - Г.Ібсен "Ляльковий дім". Дібрати цитатний матеріал до характеристики образів головних героїв
5) Мистецтво - с.123-126 прочитати; переглянути запропоновані фільми; с.127 дати відповіді на запитання
6) Фізика - завдання в GoogleКлас

10 клас:
1) Інформатика - опрацювати презентацію "Оформлення бібліографічних списків та покажчиків. Правила та вимоги оформлення письмової роботи. Стандарти та уніфіковані системи документації"
2) Фізика - завдання в GoogleКлас

Завдання на 01.04.2020р.:

2-А клас:
1) Українська мова - с.111 Впр.7,8,9,11,12
2) Математика - с.187-189, №1-9 вивчити таблицю множення на 3
3) Літературне читання - с.107-108, вивчити вірш напам'ять

2-Б клас:
1) Українська мова - с.111 Впр.7-12
2) Математика - с.187-188 №1-8, вивчити табличку множення числа 3
3) Літературне читання - с.108-109, читати і відповідати на запитання

3-А клас:
1) Українська мова - "Вживання прикметників у загадках" с.129, Впр.308-310, Д/з Впр.311(правила)
2) Математика - "Ділення двоцифрових чмсел на одноцифрове" с.137, №887-893, №894(по бажанню). Д/з с.138, №895-896
3) Природознавство - "Охорона рослинного світу". Опрацювати с.130-132, завдання в ззошиті виконати
4) Літературне читання - читати і переказувати Брати Якоб і вільчельм Грімм "Шипшина". Д/з с.141-146
5) Трудове навчання - Види декорування пасхальних яєць. Оздоблення писанки

3-Б клас:
1) Природознавсто - "Бактерії" с.126. Зощит з друкованою основою (календар погоди)
2) Математика - с.128, №824-831. Д/з №832,833
3) Українська мова - "Прикметники - антоніми. Прикметники - синоніми" с.127 Впр.304-306. Д/з Впр.307
4) Основи здоров'я - с.102-104; с.105-110 - читати переказувати.

4-А клас:
1) Літературне читання - с.165-166
2) Математика - №835,836,838
3) Українська мова - с.150 Впр. 295,297
4) Іноземна мова (англійська) - Впр.1 с.130 - читати
5) Інформатика - опрацювати презентацію " Повторення до виконання умови".

4-Б клас:
1) Літературне читання - с.1665-166
2) Математика - №835,836,838
3) Українська мова - с.150 Впр.295,297

5-А клас:
1) Природознавство - параграф 33 - читати відповідати на питання в кінці параграфа. Будову клітини мал. на с.145 - замалювати в зошит і підписати основні частини клітини
2) Іноземна мова (англійська) - РЗ Впр.1 с.73
3) Математика - №950,951,954
4) Основи здоров'я - параграф 24
5) Музика - с.136-137, с.138-140 - прочитати; с.138 вивчити правило, послухати твір; с.142-143 вивчити пісню як вірш
6) Трудове навчання - продовжити роботу над виготовленням писанки. Повторити види орнаментів у писанкарстві.

5-Б клас:
1) Основи здоров'я - параграф 24
2) Математика - №950,951,954
3)Іноземна мова (англійська) - РЗ Впр.1 с.73
4) Природознавство - параграф 33 - читати, відповідати на питання в кінці параграфа. Будову клітини мал на с.145 - замалювати в зошит і підписати основні частини клітини
5) Трудове навчання - продовжити роботу над виготовленням писанки. Повторити види орнаментів у писанкарстві
6) Музика - с.136-137, с.138-140 - прочитати; с.138 вивчити правило, послухати твір; с.142-143 вивчити пісню як вірш

6-А клас:
1) Українська мова - "Числівники кількісні і порядкові" параграф 55 Впр.456,457
2) Українська література - Л.Глібов. Байка "Щука" - вивчити напам'ять
3) Математика - повторити параграф 47. Виконати письмово в робочих зошитах №1311,1312,1314,1315
4) Географія - параграф 50, виписати типи озер за походженням і вивчити. Дати відповіді на запитання с.183 - усно. Знайти на карті озера с.182
5) Іноземна мова (англійська) - Впр.1 с.167 - нові слова
6) Етика - опрацювати параграф 27 п.3, запитання 1-5 на с.155 - усно

6-Б клас:
1) Іноземна мова (англійська) - Впр.3 с.181 - вставити слова
2) Математика - повторити параграф 47. Виконати письмово в робочих зошитах №1307,1308,1309,1310
3) Зарубіжна література - Р.Бернс "Моє серце в верховині" вивчити напам'ять
4) Біологія - прочитати параграф 45, вивчити терміни
5) Українська мова - параграф 53 (правила), Впр.440,441,444 - письмово
6) Українська література - читати виразно с.216-222; вивчити визначення на с.217-218. Вивчити напам'ять байку "Щука"

7-А клас:
1) Фізика - завдання в GoogleКлас
2) Трудове навчання - підготувати ескіз майбутнього виробу (робота з моделями-аналогами)
3) Історія України - опрацювати параграф 20, вивчити поняття
4) Зарубіжна література - А.Конан Дойл "Спілка рудих" прочитати детектив за підручником.
5) Інформатика - опрацювати п. 3.3, ст. 62-69, практичне завдання ст. 68 (скачати Scratch), відповідати на питання ст. 69 (усно).

7-Б клас:
1) Алгебра - повторити параграфи 21-23. Виконати письмово в робочих зошитах №846, 866,868,870,874
2) Українська мова - параграф 35, с.209 - правила; Впр.455 - усно, Впр.456,457,458 - письмово
3) Іноземна мова (англійська) - Впр.5 с.174
4) Зарубіжна література - читати с.228-235, усно відповідати на питання на с.235-236, вивчити визначення на с.230; письмово визначити елементи сюжету новели
5) Хімія - параграф 27, Впр.198,199,200
6) Інформатика - опрацювати п. 3.3, ст. 62-69, практичне завдання ст. 68 (скачати Scratch), відповідати на питання ст. 69 (усно).

8-А клас:
1) Російська мова - виконати Впр.255,257,258 - усно; Впр.256 або 259 - письмово
2) Хімія - параграф 27, таблиця 10, Впр.8,9
3) Гнометрія - параграф 22 - конспект. Виконати письмово в робочих зошитах №728,730,733
4) Фізика - завдання в GoogleКлас
5) Українська мова - Впр.354,355 - письмово
6) Українська література - с.243-253 читати, усно відповідати на питання

8-Б клас:
1) Біологія - прочитати параграф 48, вивчити терміни; письмово в зошитах виконати "Творче завдання" с.227
2) Хімія - параграф 27, таблиця 10, Впр.8,9
3) Російська мова - виконати Впр.255,257,258 - усно; Впр.256 або 259 - письмово
4) Геометрія - законспектувати параграф 22. Виконати письмово в робочих зошитах №728,730,733
5) Фізика - завдання в GoogleКлас
6) Основи здоров'я - параграф 26

9-А клас:
1) Алгебра - №16.30; 16.31; 16.32; 16.33
2) Зарубіжна література - Г.Ібсен "Ляльковий дім" (прочитати за підручником с.243-247)
3) Всесвітня історія - параграф 29, виписати основні події у зошит
4) Іноземна мова (англійська) - виписати слова с.175; читати і перекладати Впр.1 с.175-176; відповідати на питання Впр.2 с.177
5) Географія - прочитати параграф 40, виписати поняття, виконати завдання на с.195 (усно)
6) Хімія - параграф 29 Впр.220
7) Харківщинознавство - параграф 51

9-Б клас:
1) Хімія - параграф 29 Впр.220
2) Українська мова - повторити правило на с.114, виконати Впр.5 на с.114, виконати вправу для домашньої роботи на с.115
3) Українська література - опрацювати теоретичний матеріал с.214-216, дати письмово відповіді на запитання 4,6,8 на с.217
4) Алгебра - № 16.30; 16.31; 16.32; 16.33
5) Фізика - онлайн-конференція на тему "Розв'язування задач"
6) Інформатика - опрацювати п. 38, ст.212-217, відповідати на питання ст.215, впр. 38, ст.215-216.

Завдання на 02.04.2020р.:

2-А клас:
1) ЯДС - с.71-72
2) Українська мова - с.109 Впр.9(списати)

2-Б клас:
1) Літературне читання - с.110-111 виразно читати, с.110 вивчити напам'ять
2) Українська мова - с.112 Впр.1-3, вивчити правила

3-А клас:
1) Я у світі - Навчальний проект "Я - українець". Намалювати один малюнок, який би показав всю вашу любов до України, відповідно тематики розділу "Я - українець"
2) Математика - "Ділення двоцифрового числа на одноцифрове". Виконати с.138 №897-905. Д/з с.139 №906-907
3) Українська мова - "Вживання прикметників у описах" с.130 Впр.312-313. Д/з Впр.314 (повторити правила)
4) Літературне читання - опрацювати другу частину тексту братів Грімм "Шипшина" с.142-146, переказувати
5) Риторика - скласти двовірш про Україну (два рядочки римовані)

3-Б клас:
1) Українська мова - "Уживання прикметників у загадках" с.309-310. Д/з Впр.311
2) Літературне читання - прочитати казку повністю "Пригоди Піноккіо"
3) Я у світі - "Україна - європейська держава" с.142-146 (читати)

4-А клас:
1) Літературне читання - с.166-168
2) Природознавство - с.124-127, зошит

4-Б клас:
1) Літературне читання - с.166-168
2) Природознавство - с.124-127, зошит
3) Інформатика - опрацювати презентацію " Повторення до виконання умови".

5-А клас:
1) Історія - опрацювати параграф 23, запитання 1,3 на с.164(усно)
2) Математика - № 956,958,960
3) Іноземна мова (англійська) - Впр.5с.149(підручника) читати і перекладати; РЗ Впр.2 с.73
4) Зарубіжна література - М.Цвєтаєва "Книжки в обкладинках червоних" виразно читати

5-Б клас:
1) Українська мова - Впр.452,453,454 - письмово
2) Іноземна мова (англійська) - Впр.5 с.149(підручника) читати і перекладати; РЗ Впр.2 с.73
3) Математика - № 956,958,960
4) Зарубіжна література - М Цвєтаєва "Книжки в обкладинках червоних" виразно читати
5) Етика - "Як звертатися до людей. Як вибачати і пробачати". Д/з Записати в зошит слова ввічливості

6-А клас:
1) Трудове навчання - виготовити тіло ляльки-мотанки
2) Іноземна мова (англійська) - Впр.2 с.168 - письмово
3) Географія - Болота. Льодовики. Багаторічна мерзлота" параграфи 51,52. Виписати поняття. Дати відповіді на запитання на с.185,190(усно)
4) Математика - повторити параграф 47. Виконати письмово в робочих зошитах №1316,1270,1271,1272
5) Історія - опрацювати параграф46 п.3,4 виписати реформи Константина

6-Б клас:
1) Зарубіжна література - усно відповідати на запитання на с.197
2) Математика - повторити параграф 47. Виконати письмово в робочих зошитах № 1311,1312,1314,1315
3) Історія - опрацювати параграф 46 п.3,4, виписати реформи Константина
4) Українська мова - Впр.445,447,448 - письмово
5) Іноземна мова (англійська) - Впр.4 с.182 - читати

7-А клас:
1) Іноземна мова (англійська) - Впр.5 с.174
2) Біологія - прочитати параграф 45, вивчити терміни
3) Алгебра - № 734,735
4) Українська мова - "Прийменник як засіб зв'язку у словосполученні" Впр.462,463,464,465
5) Українська література - виразно читати с.261-265, усно аналізувати вірші та відповідати на запитання на с.264-266; один вірш (на вибір) вивчити напам'ять

7-Б клас:
1) Всесвітня історія - параграф 26, виписати в зошити хронологію основних подій, вивчити поняття.
2) Географія - параграфи 51,52. Прочитати, усно дати відповіді на питання с.201,204
3) Іноземна мова (англійська) - Впр.6 с.176
4) Українська мова - Впр.459,462,463 - письмово; вивчити правила на с.211
5) Основи здоров'я - параграф 26
6) Українська література - виразно читати с.261-265, усно аналізувати вірші та відповідати на запитання на с.264-266; один вірш (на вибір) вивчити напам'ять

8-А клас:
1) Іноземна мова (англійська) - Впр.15 с.147 читати і перекладати, доповнити речення після тексту
2) Біологія - параграф 48 прочитати, вивчити терміни, письмово в зошитах виконати "Творче завдання" с.227
3) Алгебра - параграф 20, письмово № 1,2,3,4 с.222
4) Географія - параграф 44, прочитати, виписати і вивчити поняття, дати відповіді на запитання на с.227(усно)
5) Інформатика - опрацювати п. 34, ст. 167-171, відповідати на питання ст. 170 (усно), впр. 34.

8-Б клас:
1) Алгебра - параграф 20, письмово №1,2,3,4 с.222
2) Українська мова - с.207, виконати письмово Впр.371,372,373
3) Українська література - виконати тестові завдання на с.278 - письмово
4) Географія - параграф 45 прочитати, виписати і вивчити поняття, дати відповіді на запитання на с.233(усно)
5) Інформатика - опрацювати п. 34, ст. 167-171, відповідати на питання ст. 170 (усно), впр. 34.

9-А клас:
1) Фізика - онлайн-конференція на тему "Розв'язування задач"
2) Українська мова - вивчити параграф 34, с.120, Впр.2 с.121, Впр.4,5 с.122
3) Українська література - прочитати послання "І мертвим, і живим"; прочитати теоретичний матеріал с.224-227. Виконати завдання 4 с.227, відповідати на питання с.228(3-12)
4) Зарубіжна література - Г.Ібсен "Ляльковий дім". Дібрати цитатний матеріал до характеристики Нори та інших образів, прочитати за підручником с.247-249.
5) Трудове навчання - продовжити виготовлення проектного виробу.
6) Інформатика - повторити п. 37, 38.

9-Б клас:
1) Алгебра - № 16.36; 16.38; 16.39; 16.40
2) Біологія - параграф 46 прочитати, вивчити терміни, таблиця с.178-179 - вивчити
3) Харківщинознавство - параграф 51
4) Громадянська освіта - с.142-145 №1-9
5) Трудове навчання - продовжити виготовлення проектного виробу.

Завдання на 03.04.2020р.:

2-А клас:
1) Математика - с.189-190 №1-8
2) Українська мова - скласти й записати розповідь "В гості йде до нас весна"

2-Б клас:
1) ЯДС - с.72,74 РЗ с.40
2) Математика - с.189-190 № 1-8 письмово №2,3,4,7,8
3) Українська мова - написати твір "В гості йде до нас весна" (6-7 речень)

3-А клас:
1) Основи здоров'я - опрацювати с.111-114 "Відпочинок на природі". Рольва гра "Викликаємо служби 10,102,103,104"
2) Математика - "Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове". Розв'язування задач на с.139 № 908-915
3) Літературне читання - опрацювати Карло Коллоді "Пригоди Піноккіо". Вивчити уривок з казки напам'ять на вибір 30-35 слів. с.146-152
4) Образотворче мистецтво - образи людей і тварин в ілюстраціях. Ілюстрації до казок намалювати в альбом
5) Іноземна мова (англійська) - Впр.1 с.120 - повторити назви місяців

3-Б клас:
1) Українська мова - "Уживання прикметників в описах" с.130 Впр.312-313. Д/з Впр.314
2) Математика - с.130 №824 (вивчити правила), №837,838. Д/з №841,842
3) Іноземна мова (англійська) - Впр.1 с.108 - виписати слова, читати і перекладати лист

4-А клас:
1) Українська мова - с.153 Впр.319,320
2) Математика - № 840,841,848

4-Б клас:
1) Українська мова - с.153 Впр.319,320
2) Математика - №840,841,848
3) Іноземна мова (Англійська) - Впр.1 с.130 - читати

5-А клас:
1) Природознавство - параграф 34, читати і відповідати на питання
2) Інформатика - опрацювати п. 23, ст. 122- 126, відповідати на питання ст. 125 (усно), виконати завдання ст. 125-126.

5-Б клас:
1) Природознавство - параграф 34, читати і відповідати на питання
2) Українська мова - параграф 43 - вивчити правила. Впр.456,457,458
3) Українська література - вивчити напам'ять вірш за вибором с.195 "Не був ти в наших краях", с.196 "Гаї шумлять..."
4) Інформатика - опрацювати п. 23, ст. 122- 126, відповідати на питання ст. 125 (усно), виконати завдання ст. 125-126.

6-А клас:
1) Зарубіжна література - усно відповідати на запитання с.197
2) Трудове навчання - виготовити тіло ляльки-мотанки
3) Українська мова - параграф 55 "Числівники прості, складні і складені" Впр.460,461,459
4) Основи здоров'я - параграф 28

6-Б клас:
1) Трудове навчання - виготовити тіло ляльки-мотанки
2) Географія - параграф 53, виписати типи підземних вод. Дати відповіді на запитання с.193(усно)
3) Математика - повторити параграф 47. Виконати письмово в робочих зошитах №1316,1270,1271,1272
4) Українська література - виразно читати с.223-228, вивчити визначення на с.224, усно відповідати на питання після гуморесок
5) Етика - параграф 27 п.3 запитання 1-5 на с.155

7-А клас:
1) Основи здоров'я - параграф 26
2) Всесвітня історія - параграф 26 виписати в зошитах хронологію основних подій, вивчити поняття
3) Іноземна мова (англійська) - Впр.6 с.175
4) Географія - прочитати параграфи 51,52, дати відповіді на запитання на с.201,204 (усно)
5) Зарубіжна література - О.Генрі біографія письменника, прочитати за підручником

7-Б клас:
1) Зарубіжна література - читати с.236-240, усно виконати завдання на с.240, знайти в інтернеті легенду про народження Ісуса Христа і Дари Волхвів
2) Геометрія - параграф 20-21. Виконати письмово в робочих зошитах № 560,561,562,565
3) Фізика - завдання в GооgleКлас
4) Біологія - параграф 47, прочитати, вивчити терміни
5) Українська мова - Впр.464,465 - письмово

8-А клас:
1) Українська мова - Впр.356,357,358 - письмова
2) Геометрія - параграф 22. №737,739,743 - письмово
3) Всесвітня історія - параграф 19 с.157 завдання 8
4) Трудрве навчання - продовжити роботу над виготовленням шарфа
5) Фізика - онлайн-конференція на тему "Підготовка до контрольної роботи"
6) Українська література - написати власне висловлювання на тему "Що означає - подолати в собі раба"

8-Б клас:
1) Іноземна мова (англійська) - Впр.15 с.147 - читати іперекладати, доповнити речення після тексту
2) Фізика - онлайн-конференція на тему "Підготовка до контрольної роботи"
3) Зарубіжна література - основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеон). Дібрати цитатний матеріал до характеристик цих образів (усно)
4) Геометрія - параграф 22. Виконати завдання в робочих зошитах №737,739,743
5) Всесвітня історія - опрацювати параграф 23 п.4 виконати завдання 16 на с.202 - письмово
6) Російська мова - виконати Впр.443,446 - усно; Впр.448,449 - письмово

9-А клас:
1) Біологія - параграф 46 - читати, вивчити терміни, таблиця с.178-179 - вивчити
2) Російська мова - виконати Впр.396 - усно, Впр.397 - письмово
3) Геометрія - №569,570,572
4) Правознавство - параграф 23 питання 11-18

9-Б клас:
1) Геометрія - №569,570,572
2) Зарубіжна література - Г.Ібсен "Ляльковий дім". Підтекст, символіка, відкритість фіналу - читати за підручником
3) Російська мова - виконати Впр.396 - усно, Впр.397 - письмово
4) Іноземна мова (англійська) - виписати слова с.175 читати і перекладати Впр.1с.175-176, відповідати на питання Впр.2 с.177
5) Основи здоров'я - параграф 26
6) Інформатика - повторити п. 37, 38.

10 клас:
1) Захист Вітчизни - параграф 41 с.189-192, параграф 42 с.192-197
2) Українська література - "Символізм як різновид модернізму" - конспект
3) Біологія - параграф 43 прочитати, вивчити терміни, в зошитах навести приклади регенерації в різних групах організмів
4) Громадянська освіта - с. 142-145 №1-9
5) Всесвітня історія - параграф 22, с.143 завдання 4,5
6) Інформатика - опрацювати презентацію " Системи управління електронними документами".

11 клас:
1) Всесвітня історія - опрацювати паранраф 32, запитання 1-6,12 на с.234 - усно
2) Українська мова - "Числівник". Тест ЗНО с.81-85
3) Українська література - М.Коцюбинський "Тіні забутих предків", "Інтермеццо"
4) Фізика - завдання в GoogleКлас

Кiлькiсть переглядiв: 1011

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.